Każdy rodzic chce, aby jego dziecko odnosiło sukcesy, a to wykracza poza osiągnięcia akademickie. Uczenie się społeczno-emocjonalne uczy dzieci rozumienia własnych emocji i budowania zdrowych relacji, pomagając im wieść szczęśliwsze i bardziej spójne życie.

Samoświadomość

Świadomość własnych uczuć jest podstawą uczenia się społeczno-emocjonalnego i jest to świetna umiejętność, którą warto zacząć wcześnie wpajać swojemu maluchowi! Ćwicz samoświadomość, prosząc dziecko o nazwanie emocji, których doświadcza i zapisanie ich w wewnętrznym raporcie pogodowym. Jeśli dziecko ma z tym trudności, pomocne może być posiadanie pod ręką tabeli emocji, aby pomóc mu w wyrażaniu swoich myśli.

Ponadto możesz pokazać, że trudności są normalną częścią życia, prosząc dziecko, aby opowiedziało o zadaniach i procesach, które uważa za trudne. Porozmawiajcie o tym, jak dziecko obecnie podchodzi do tych przeszkód, a następnie opracujcie plan, jak następnym razem może to zrobić lepiej!

Samokontrola

Zarządzanie sobą jest naturalnym rozwinięciem samoświadomości. Jest to w zasadzie wszystko, czego dorastająca osoba potrzebuje do osiągnięcia celów, w tym umiejętność kontrolowania impulsów, radzenia sobie ze stresem i motywowania się.

Jedną z podstawowych zasad zarządzania sobą, w zrozumieniu której możesz pomóc swojemu uczniowi, jest to, że jego uczucia są ważne, ale istnieją zdrowe i niezdrowe sposoby reagowania na różne emocje. Pokaż swojemu dziecku techniki uspokajające, kiedy odczuwa duże emocje, które trudno mu przetworzyć. Istnieje mnóstwo różnych technik uspokajających, takich jak głębokie oddychanie, nucenie, a nawet taniec, więc zachęć dziecko, aby spróbowało kilku z nich i wybrało te, które najlepiej na nie działają! Inne pomoce, które mogą być pomocne, zwłaszcza dla młodszych dzieci, to zabawki sensoryczne lub kącik spokoju.

Świadomość społeczna

Umiejętność dostrzegania perspektywy innych ludzi jest bardzo ważną umiejętnością w życiu, a ćwiczenie świadomości społecznej może pomóc dziecku w jej rozwijaniu. Wygodnie, jednym z najlepszych sposobów na ćwiczenie świadomości społecznej jest czynność, którą wielu rodziców już wykonuje: czas na opowiadanie! Podczas czytania zadawaj dziecku pytania dotyczące bohaterów, takie jak "dlaczego to zrobili?" lub "jak myślisz, jak się czują?". Możesz przenieść ten proces do rzeczywistych sytuacji życiowych, gdy dziecko ma nieporozumienie lub nieporozumienie z kimś, używając tych samych pytań, aby pomóc mu wyobrazić sobie, jak czują się inni ludzie.

Umiejętność nawiązywania relacji

Większość rodziców uczy swoje dzieci podstaw interakcji z innymi, ale interakcje społeczne mogą obejmować szeroki zakres niuansów. Aby poznać różne skomplikowane sytuacje społeczne, fantastycznym narzędziem jest odgrywanie ról w rodzinie. Odgrywanie ról można dostosować do sytuacji społecznych, z którymi dziecko ma problemy, takich jak presja rówieśników, wykluczenie społeczne czy przypadkowe zranienie czyichś uczuć. Jeśli uczeń nie wie, jak zareagować na daną sytuację, zawsze można go zastąpić i wskazać pozytywne sposoby radzenia sobie z nią!

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Z wiekiem dziecko będzie musiało podejmować coraz więcej decyzji w ciągu dnia, dlatego ważne jest, by uczyć je myślenia o tym, na kogo będą miały wpływ jego wybory. Podobnie jak w przypadku pracy nad umiejętnością nawiązywania relacji, odgrywanie ról lub omawianie hipotetycznych scenariuszy z dzieckiem jest doskonałym sposobem na budowanie jego mięśni decyzyjnych. Pytania w rodzaju "Jak myślisz, co by się stało, gdybyś zrobił to?" mogą wywołać cenne rozmowy o przyczynach i skutkach.

Nauka społeczno-emocjonalna może dać dziecku większe szanse na sukces w szkole, w karierze zawodowej i w życiu.

Warto przeczytać