Koła łańcuchowe to termin używany podczas opisywania układów kół zębatych charakteryzujących się tym, że ich właściwe funkcjonowanie nie jest możliwe bez dokładnego, możliwie jak najbardziej rzetelnego projektu. Powinien on umożliwiać im dokładne zazębienie już po złożeniu ich w oczekiwaną konstrukcję. Nietrudno jest domyślić się, że im dokładniejszy jest tak sam projekt, jak i uwzględnienie potrzeb charakterystycznych dla kół zębatych, tym mniejsza jest siła tarcia. Nie jest to bez znaczenia, skoro to właśnie ona odpowiada za zacieranie zębów prowadząc jednocześnie do zużywania się przekładni mechanicznej. Dobry projekt jest też gwarancją dłuższej żywotności omawianego tu rozwiązania. Mając to wszystko na uwadze można zadać sobie pytanie o to, jakie są podstawowe różnice, z jakimi mamy do czynienia pomiędzy przekładniami mechanicznymi różnego rodzaju, a także pomiędzy kołami znajdującymi w nich zastosowanie.

Rodzaje przekładni mechanicznych

To właśnie rodzaj przekładni mechanicznej decyduje o tym, z jakim kołem zębatym mamy do czynienia. Poza klasycznymi kołami zębatymi są to koła cierne i cięgnowe, dzielące się na pasowe i łańcuchowe. Przekładnie cierne znane są przede wszystkim z tego, że korzystają z siły tarcia, jaką uzyskać można dzięki przynajmniej dwóm kołom wchodzącym w ich skład. Przekładnie cięgnowe to z kolei te, w których koła są ze sobą połączone cięgnem – w zależności od modelu zarówno pasem, jak i łańcuchem. Przekładnie zębate możemy spotkać najczęściej, one te są najwygodniejsze w zastosowaniu. I one różnią się zresztą choćby ze względu na to, jakiej wielkości koła znajdują w nich zastosowanie.

przekładnia z kołem zebatym

Koła łańcuchowe w przekładniach zębatych

Przekładnie zębate są mechanizmami, które zwracają na siebie uwagę przede wszystkim ze względu na dużą precyzję. Warto też podkreślić, że mamy do czynienia z wieloma elementami, które wchodzą w ich skład. W zależności od tego, w jaki sposób zazębiają się ich zęby możemy mówić przede wszystkim o: przekładniach walcowych o zazębieniu zewnętrznym, przekładniach stożkowych, ślimakowych, planetarnych oraz zębatkowych. Oczywiście, nie jest to wcale jedyny parametr, jaki powinien być przez nas brany pod uwagę. Podczas projektowania przekładni zębatych pod uwagę bierze się także pod uwagę osie, względem których ułożone są koła, które współpracują ze sobą. Mówiąc o ich zaletach wspomina się przede wszystkim o przenoszeniu w szerokim zakresie dużych mocy, choć nie bez znaczenia jest także to, że mamy do czynienia z przekazywaniem ruchu obrotowego przez mechanizmy precyzyjne. Plusy to także stałe przełożenie, wysoka sprawność i zwartość całej konstrukcji, to zaś sprawia, że mamy do czynienia ze znacznie mniejszymi naciskami na łożyska i wały.

Koła łańcuchowe w przekładniach łańcuchowych

Łańcuch jest cięgnem gładkim, które składa się z ogniw połączonych przegubowo. Charakterystyczne jest dla nich to, że zarówno uzębienie kół, jak i ich kształt mogą być zróżnicowane, w zależności od tego, jak skonstruowana jest konkretna przekładnia łańcuchowa.

Warto przeczytać