UE prowadzi różne programy finansowania, z których można ubiegać się o dofinansowanie, w zależności od rodzaju firmy lub projektu. Rozróżnia się finansowanie bezpośrednie i pośrednie. Kluczowym elementem pozyskania funduszy unijnych jest prawidłowe napisanie wniosku.

Znajdź swój projekt

Pisanie wniosków o dofinansowanie z UE nie jest łatwym zadaniem i korzystnym rozwiązaniem jest uzyskanie pomocy od specjalistów. Każdego roku składanych jest tak wiele wniosków, że w rezultacie niewiele z nich otrzyma wymagane finansowanie. W zależności od programu istnieją różne kryteria i ścisłe specyfikacje. Może to jeszcze bardziej utrudnić autorowi wniosku napisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Jednak to wszystko nie oznacza oczywiście, że napisanie właściwego i poprawnego wniosku jest misją niemożliwą. Autor wniosku musi być w stanie spełnić określone kryteria UE.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Szybkie wyszukiwanie pokazuje, że istnieje wiele różnych programów UE, które finansują wiele różnych projektów. Musisz zdecydować czy koncentrujesz się na projekcie naukowym opartym na badaniach, czy na MŚP i rynku pracy. Upewnij się, że znajdziesz odpowiedni program. Konkursy są zasadniczo różnymi kategoriami każdego programu. Każdy projekt ma swoje własne specyfikacje i sam wniosek musi zostać tak skonstruowany aby spełniać warunki danego programu.Merytoryczność wniosku

Wniosek musi być poprawny pod kątem merytorycznym. Co to oznacza? Twój pomysł musi być uargumentowany i w razie konieczności do wniosku należy załączyć odpowiednią dokumentację. Najważniejszą częścią przy pisaniu udanej propozycji projektu jest doświadczenie oraz dokładnie wyliczenia przewidujące twój własny wkład i wysokość kwoty, o jaką wnioskujesz. Niezwykle ważne jest, aby dotacja była zgodna z programem danego projektu. Jeśli dany pomysł, innowacja, produkt, usługa czy działanie nie zostało przewidziane w zamysłach ogólnego programu dotacji, to nie otrzymasz dofinansowania. Wniosek musi też zawierać wszelkie informacje o twojej firmie lub stowarzyszeniu.

Pokaż wniosek fachowcom

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu przed złożeniem wniosku i poproś o ocenę innego specjalisty. Oceny wniosku przez eksperta w dziedzinie funduszy UE może okazać się kluczem do sukcesu. Istnieje wiele firm i usług, z których możesz skorzystać, aby mieć pewność, że twój wniosek zostanie zatwierdzony, a dotacja wypłacona. Ekspert nie tylko może ocenić twój wniosek pod kątem merytorycznym, ale też zweryfikować czy jest on zgodny z założeniami projektu. Kompleksowa usługa przewiduje też wskazanie obszarów i projektów, w których możesz aplikować o dotacje z unii europejskiej. Doświadczony specjalista znajdzie dla ciebie dużo korzystniejszy projekt z lepszymi warunkami finansowania i rozliczenia. Musisz bowiem pamiętać, że uzyskanie dotacji jest tylko częścią projektu. Po zakończeniu należy jeszcze dokonać rozliczenia programu, co często jest dużo większym wyzwaniem niż sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Dokładny poradnik odnośnie pisania wniosków unijnych znajdziesz pod adresami:

http://holz-komplex.pl/wnioski-unijne/uffy/pisanie-wnioskow-unijnych-10-krokow-zanim-zlozysz-wniosek-o-dotacje-cz-i.html - część pierwsza.

http://holz-komplex.pl/wnioski-unijne/wffy/pisanie-wnioskow-unijnych-10-krokow-zanim-zlozysz-wniosek-o-dotacje-cz-ii.html - część druga.

Warto przeczytać