Sprzedaż produktów chemicznych wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia. Każdy produkt chemiczny, który może być potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i życia, powinien posiadać kartę charakterystyki. Użytkownik takiej substancji musi zostać poinformowany o tym, w jaki sposób bezpiecznie z niej korzystać. Tworzenie kart charakterystyki jest niezwykle ważne i musi zostać powierzone osobie z obszerną wiedzą dotyczącą substancji chemicznych.

Produkty chemiczne: obowiązki wynikające z rozporządzenia

REACH jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, którego zadaniem jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz środowiska przed dużym zagrożeniem, wynikającym z używania chemikaliów. Ponadto jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej. Rozporządzenie promuje również inne dostępne sposoby oceny zagrożeń pojawiających się przez substancje, aby zmniejszyć ilość badań na zwierzętach. REACH odnosi się do wszelakiej maści substancji chemicznych, zarówno tych wykorzystywanych w procesach przemysłowych, jak i również w codziennym życiu człowieka (farby, produkty czyszczące, meble, urządzenie elektryczne, ubrania). Rozporządzenie to wpływa na działanie prawie wszystkich firm funkcjonujących w Unii Europejskiej.

REACH nakłada przeprowadzenie badań dowodowych na firmy. Chcąc zapewnić zgodność z rozporządzeniem przedsiębiorstwa, muszą zidentyfikować ryzyko oraz zarządzać tymże ryzykiem, związanym z substancją chemiczną, które produkują i wprowadzają do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Firmy powinny wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można w sposób bezpiecznie użytkować daną substancją, ponadto zobowiązane są dostarczyć użytkownikowi wszelkie informacje o środkach zarządzania ryzykiem. W przypadku kiedy ryzykiem nie da się zarządzać, wówczas władze mogą ograniczyć wykorzystywanie danej substancji. Co ważne, najbardziej niebezpieczne substancje trzeba wymienić na mniej niebezpieczne. REACH dotyczy rejestracji, oceny, autoryzacji oraz ograniczenie chemikaliów. REACH ustanawia procedury magazynowania oraz oceny informacji o działaniu, oraz zagrożeniach wynikających z używania substancji chemicznych. Przedsiębiorstwo musi więc zarejestrować swoje substancje, a więc muszą one współpracować z pozostałymi podmiotami, które zajmują się procedurą rejestracji tejże substancji.

ECHA zajmuje się przyjmowaniem i analizą danych rejestracji, czyli sprawdza ich zgodność z przepisami, a kraje UE oceniają dane substancje, aby wyjaśnić wszelkie pojawiające się obawy dotyczące zagrożenia dla środowiska czy zdrowia ludzkiego. Organy oraz komitety naukowe określają to, czy da się zarządzać ryzykiem powiązanym z substancjami. Jeśli nie, mogą one wprowadzić całkowity zakaz wykorzystywania substancji niebezpiecznej, czy też ograniczyć jej użytkowania albo wprowadzić możliwość jej stosowania po wcześniejszym uzyskaniu zgody. REACH wpływa na działanie dużej ilości firm z wielu branż, nawet tych, którzy na pierwszy rzut oka nie mają sporego związku z chemikaliami. Firmy mające swoją siedzibę poza Unią Europejską nie mają obowiązków wynikających z REACH, nawet w przypadku kiedy eksportują swoje produktu na obszar celny Unii Europejskiej. Wtedy obowiązek związany z rejestracją itp. nałożony jest na importerów z siedzibą w UE czy też jedynie na przedstawicielu producenta nieunijnego z siedzibą w UE.

osoba pisząca na komputerze

Kto zajmuje się tworzeniem kart charakterystyki?

Substancje uznawane za niebezpieczne muszą być dostarczane z uwzględnieniem karty charakterystyki. Jest ona niezwykle istotna, gdyż zawarte są w niej informacje o możliwym zagrożeniu związanym z użytkowaniem produktu i o jego stężeniu, a także składzie. Kto zajmuje się wystawieniem takiej karty charakterystyki? Opracowanie dokumenty dotyczącego niebezpiecznej substancji jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. W karcie muszą znajdować się nie jedynie same cechy i właściwości produktu, ale także wszystkie możliwe konsekwencje związane z jego załadunkiem, użytkowaniem i transportowaniem. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki, a odpowiedzialnym za jej opracowanie jest dostawca danego produkty, importer czy też dystrybutor.

Karta charakterystyki musi być przygotowana przez osobę w pełni kompetentną o odpowiedniej wiedzy merytorycznej, chemicznej czy toksykologicznej, a więc najlepiej zdecydować się na firmę zajmującą się tworzeniem kart charakterystyki, która przygotuje dopracowany, czytelny i dokładny dokument, który uwzględni wszystkie ważne informacje. Warto powierzyć tworzenie kart charakterystyki, specjalistom, dzięki czemu będzie on przygotowany w sposób prawidłowy. Firma zajmująca się tworzeniem kart charakterystyki zna dobrze rozporządzenia i wie, w jaki sposób przygotować kartę, aby znajdowały się w niej wszystkie kwestie i była ona zgodna z prawem.

Warto przeczytać